CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Informace k pojištění


Naše cestovní agentura je vám schopná a ochotná nabídnout cestovní pojištění přesně na míru plánované cesty a destinace. Samozřejmě k tomu umíme i pojištění na storno zájezdu.
Cestovní pojištění v sobě zahrnuje pojištění na zdravotní výlohy a také pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené svým jednáním.
Pokud nám po objednání zájezdu odpovíte kladně na dotaz o sjednání pojištění, nejprve vás oslovíme s nabídkou dvou až tří nejvýhodnějších variant. Výběr bude jen na vás a máte možnost i odmítnout. Cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu.

Ať už si sjednáte pojištění u nás nebo kdekoli jinde, vždy mějte na paměti specifika pro danou zemi. Egypt některá pojištění vyžaduje povinně. Jiná jsou doporučená. Zejména kvůli regionu tak zvaných „zemí třetího světa“, ale také záleží na náplni vámi zvoleného zájezdu. A teď už k důležitým informacím:
Cestovní pojištění zdravotních výloh včetně dalších výdajů spojených s onemocněním a léčbou nemoci Covid-19 je pro cestu do Egypta povinné! Proto je každý klient povinen sjednat si cestovní pojištění na léčebné výlohy v rozsahu, jaký nařizuje vláda Egypta.
Vzhledem ke kvalitě státní zdravotní péče v Egyptě doporučujeme všem svým klientům sjednat si pojištění na zdravotní výlohy s pojistným plněním vyšším než 10 miliónů Kč. Ideální pojistný limit je 50 milionů Kč nebo bezlimitní plnění. Menší limit nebývá dostatečný na krytí nákladů na případný převoz do ČR. My se vždy pokusíme zajistit klientovi nejkvalitnější možnou péči bez ohledu na cenu. V případě Egypta je to praxe soukromých lékařů a soukromých klinik kvůli výrazně kvalitnější péči, než jakou poskytují levnější státní zdravotnická zařízení. V případě nějakých větších potíží jsme také oprávněni požadovat po klientovi úhradu nákladů při přerušení nebo předčasném ukončení zájezdu z důvodů zapříčiněných klientem nebo jeho zdravotním stavem. Pokud takové náklady nám vzniknou. A představte si loď plnou klientů těšících se na týden mezi delfíny, když budeme muset z nějakých závažných důvodů delfíny opustit a frčet rychle na pevninu… Zřejmě budou chtít náhradu. 🤷‍♂️
Testovací období s certifikáty je snad už minulostí, ale dle nařízení vlády Egypta je pojištění na zdravotní výdaje léčby Covid-19 i s tím související náklady stále povinné. Většina pojišťoven ho již dnes má zahrnuto v běžném pojistném balíčku cestovního pojištění. Je nutné zjistit u pojistitele, my takové podmínky pojištění nabízíme automaticky.
Dále je třeba dbát na tyto parametry pojištění: pojištění pro námořní plavby dál než 1 km od pobřeží (kotvíme asi 30 km k nejbližší pevnině), plachtění, let horkovzdušným balónem u Nilu apod.!! Některé pojišťovny to mají v základní sazbě, jiné za příplatek jako rizikové sporty. Stejně tak je to s potápěním do 10 metrů. Potápění do větších hloubek je nutné sjednávat, pokud klient vlastní potápěčskou licenci a objednává si ponor na Plavání s delfíny nebo je klient účastníkem Potápěčské expedice. Ale potápěči často mívají sjednáno celoroční pojištění.
Při sjednávání cestovního pojištění je doporučeno věnovat speciální pozornost pojistným podmínkám, pokud je klientka těhotná. Většina pojišťoven zde má různé výjimky a výluky z pojištění. Omezená je možnost letu. I zde mívají poskytovatelé letů své individuální podmínky.

Určitě doporučujeme i připojištění storna zájezdu, které kryje storno v případě, že se nemůžete zúčastnit ze zdravotních či jiných vážných důvodů (vždy je jasně specifikováno v podmínkách dané pojišťovny). Některé pojišťovny nabízí 80-100% ceny zájezdu. Naše nabídka zahrnuje obě varianty za výhodných podmínek. A ještě přitom sledujeme návaznost na platbu zájezdu, která je někdy zásadní podmínkou sjednání pojištění na storno zájezdu.

Přestože je pojištění na zdravotní výlohy do Egypta povinné, my vás kontrolovat nebudeme. Jste přeci dospělí a svéprávní. Kontrolovat vás však mohou na letišti v Egyptě, kde mají plné právo vás vrátit prvním volným letem na vaše vlastní náklady zpět do ČR. A samozřejmě nesete plnou zodpovědnost za své konání kdykoli a kdekoli, tedy i po celou dobu zájezdu.

A pokud budete s naší nabídkou pojištění spokojeni, můžete nás kontaktovat pro sjednání i jiných vašich poznávacích, odpočinkových i pracovních zahraničních cest. Rádi vám nabídneme naše zvýhodněné podmínky i pro vaše cestování bez nás. 🙂

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naši specialistku na pojištění:

Lenka Šípová

+420 604 243 319

lenka.sipova@img.cz